Publikacje - Zbigniew Galor, dr hab. prof. US - Publikacje, Informacje, Kontakt

Publikacje

 

sortuj dane klikając na nagłówek

Ctrl + F szukaj publikacji

PublikacjaDataJęzykTyp
(współredaktor), Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld 2014. 2014 Polski Książka
(współautor), Wprowadzenie, w: Z. Galor, R. Miński, P. Sałustowicz, red., Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld 2014. 2014 Polski Artykuł
Lumpenburżuazja i kryzys – lumpenrozwój według Gundera Franka, w: Z. Galor, R. Miński, P. Sałustowicz, red., Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld 2014. 2014 Polski Artykuł
(współredaktor), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red.: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld, 2014. 2014 Polski Książka
Margines społeczny a margines socjalny i margines strukturalny. U podstaw socjologii marginalizacji w świetle badań poznańskich (2010-2013), w: Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red.: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld, 2014. 2014 Polski Artykuł
(współautor), Ukryta gospodarka Poznania i jego margines społeczny, w: Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta, red.: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld, 2014. 2014 Polski Artykuł
Mutualizm i demutualizacja a spółdzielczość, w: Historia społeczna – kultura – spółdzielczość. Studia i szkice dedykowane prof. dr hab. Zofii Chyrze-Rolicz, red. J. Gmitruk, G. Korneć, P. Matusak, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2014. 2014 Polski Artykuł
Ĉu sufero feliĉigas?, L`esperanto. Revuo de Itala Esperanto-Federacio, 91/5, 2014. 2014 Esperanto Recenzja
Trust in the Culture of Social Margin, w: O. Kozłowa, K. Izdebska (red.), Cultures of Trust, Minerwa Wydawnictwo Naukowe WH Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013. 2013 Angielski Artykuł
Nowa alienacja: kiedy wykluczeni stają sie zmarginalizowani?, w: Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, red. A. M. Kłonkowska, M. Szulc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013. ISBN: 9788378650546 2013 Polski Artykuł
Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej jako warstwa „niehistoryczna“?, w: Metamorfozy Społeczne. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, red. M. Rodak, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013. ISBN: 978-83-63352-19-6 2013 Polski Artykuł
(współautor), Utopio, kiu ekde 125 jaroj iĝas realeco, Posłowie do reprintu Pierwszej Książki L. Zamenhofa, wydanej staraniem Białostockiego Stowarzyszenia Esperantystów, Białystok 2012. 2012 Esperanto Artykuł
The other side of the global formation. Structure of the world lumpeneconomy, w: Routledge Handbook of World-Systems Analysis, ed. S. J. Babones, Ch. Chase-Dunn, Routledge, London 2012. 2012 Angielski Artykuł
(współautor) Ekonomia społeczna wobec wyzwań globalizacji, w: A. Czyżewski, A. Matuszczak (red.) Ekonomia i jej społeczne otoczenie, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012. 2012 Polski Artykuł
(współredaktor), Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012. 2012 Polski Redakcja
O dialektyce wykluczenia i marginalizacji, w: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner – red., Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012. 2012 Polski Artykuł
Nieobecni nie mają pracy. O wykluczeniu wskutek bezrobocia po 1989 roku w Polsce, w: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner – red., Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012. 2012 Polski Artykuł
Gospodarka formalna i nieformalna a zróżnicowanie społeczne, w: K. Leszczewska, J. Truszkowska (red.), Uwarunkowania różnic społeczno-ekonomicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2011. 2011 Polski Artykuł
(współautor) Po co turystyce polityka społeczna?, w: Folia Pomeranae Technoloiae Stetinensis, Oeconomica 64, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011. 2011 Polski Artykuł
Pri sociologia esploro de Esperanto-movado, w: K. Noskova, P. Balaz (red.), Modernaj teknologioj por Esperanto, Wyd. ESPERO por E@I, Partizanske 2010. 2010 Esperanto Artykuł
Ĉu „diabla cirklo”? Direkte al sociologia esploro pri UEA, w : D. Blanke, U. Lins (red.), La arto labori kune, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam 2010. 2010 Esperanto Artykuł
Socjologiczno-własnościowy sens „problemu gapowicza” – stosunki lumpenwłasnościowe w Polsce, w: Z. Galor (red.): Odmiany życia społecznego współczesnej Polski Instytucje Polityka Kultura, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych I Dziennikarstwa, Poznań 2010, 63-78. 2010 Polski Redakcja
Własnościowo-organizacyjna identyfikacja spółdzielni i zagadnienie ich demutualizacji, w: S. Banaszak, K. Doktór, Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009. 2009 Polski Artykuł
Lumpenwłasnościowe zróżnicowanie świata marginesu społecznego, (w:) Zróżnicowanie społeczne w teorii i empirii, R. Suchocka (red.), Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 2008. 2008 Polski Artykuł
Migracje a „zasoby dla innych” jako forma kapitału społecznego, w: Migracje – wartość dodana?, K. Markowski, (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2008. 2008 Polski Artykuł
Ownership identity of cooperatives in the new Europe, (w:)The future of co-operatives in a growing Europe, R. Chaves i in. (red.), Universitat de Valencia, Valencia 2007. 2007 Angielski Artykuł
J. Reinvart, Europejska polityka językowa, Konferencja w Bratysławie, 24-25.XI.2006, przekład z esperanta (w:) Z Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych, R.9, Dylematy współczesnej polityki społecznej, Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2007. 2007 Polski Przekład
Polityka społeczna – czyli jaka?, (w:) Z Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych, R.9, Dylematy współczesnej polityki społecznej, Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2007. 2007 Polski Artykuł
Lumpenorganizacja? – Organizacja i zarządzanie a szara strefa i margines społeczny, w: Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, S. Banaszak, K. Doktór (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007. 2007 Polski Artykuł
Disembeddedness, migrations and „resources for others”, A synopsis of the report. Prepared for the Barka Foundation seminar, 21.05.2007 2007 Angielski Artykuł
Bezrobocie a lumpenwłasność, w: J. Tittenbrun (red.), Własność i interesy w dobie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2006. 2006 Polski Artykuł
Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006. 2006 Polski Książka
Własność a stadia rozwoju ekonomicznego i dezorganizacja społeczna w pracy W.I. Thomasa , F. Znanieckiego „Chłop polski w Europie i w Ameryce”, w: Z Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych, R. 8, Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2006. 2006 Polski Artykuł
Wykorzenianie i migracje a „zasoby dla innych” (współautor: Barbara Goryńska-Bittner), w: Praca i kapitał społeczny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, J. Stępień (red.) Katedra Nauk Społecznych , Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006. 2006 Polski Artykuł
Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Nitobe: Aspekty polityki językowej rozszerzenia Unii Europejskiej, Wilno, 30.07-1.08.2005, sprawozd. w: Zmierzch (?) społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - Z Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych, R.7, Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2005. 2005 Polski Artykuł
Europa lumpenwłaścicieli, w: Europa właścicieli, Z. Galor (red.), Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2005. 2005 Polski Redakcja
Jacques Marie Emil Lacan – hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005. 2005 Polski Encyklopedia
Europa właścicieli, (red.), Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2005. 2005 Polski Redakcja
Bierność społeczna w warunkach transformacji ustrojowej, w: Zmierzch (?) społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – Z Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych, R.7, Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2005. 2005 Polski Artykuł
I. Koutny, Komunikacja międzykulturowa w Europie: angielski i esperanto jako alternatywne środki komunikacji, przekład z esperanta, w: Inna Europa? B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań, 2004. 2004 Polski Przekład
D. Blanke, Języki w Unii Europejskiej i Niemcy o równouprawnieniu ...własnego języka, przekład z esperanta, w: Inna Europa? B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań, 2004. 2004 Polski Przekład
Praca a osobowość, w: J. Stępień, Socjologia pracy i zawodu, Rozdział VI, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej, wydanie uzupełnione i poprawione, Poznań 2004. 2004 Polski Artykuł
Oskara Langego teoria własności spółdzielczej, w: Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczenie w teorii ekonomii, G. Musiał (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004. 2004 Polski Artykuł
Tezy o roli własności w definiowaniu i w badaniu biedy, w: Społeczne uczestnictwo w rozwoju lokalnym, „Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych”, r. 6, Wyd. KNS AR Poznań – WSH-E Włocławek, Poznań-Włocławek, 2004. 2004 Polski Artykuł
Czy nowa klasa próżniacza? Lumpenpraca jako wyraz bezczynności zawodowej, w: B. Goryńska-Bittner (red.), Inna (?) Europa, Poznań 2004. 2004 Polski Artykuł
Tradycyjna własność spółdzielcza i zarządzanie w warunkach transformacji ustrojowej, w: Z. Chyra-Rolicz (red.), Pomoc czy przeszkoda? Rola tradycji w odbudowie polskiej spółdzielczości, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2004. 2004 Polski Artykuł
The Cultural Identity of a Central European: Between Nativism and Universalism, (współautor B. Goryńska-Bittner), w: Europa w dobie transformacji, "Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych", r. 5, Poznań 2003. 2003 Angielski Artykuł
Z. Tišljar, Ideologia europejska: tożsamość narodowa a tożsamość europejska, przekład z esperanta, w: B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (red.) Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, Poznań, 2002. 2002 Polski Przekład
M. Cwik, Język a obywatelstwo europejskie, przekład z ang., w: B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (red.) Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, Poznań, 2002. 2002 Polski Przekład
Społeczeństwo obywatelskie a problem „underclass” w procesie jednoczenia się Europy, w: Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (red.), Poznań 2002. 2002 Polski Artykuł
Zmiany stosunków własnościowych a rozwój gospodarki w warunkach transformacji ustrojowej – z doświadczeń Węgier, w: S. Partrycki (red.), Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, T. 1. 2002 Polski Artykuł
Tożsamość zbiorowa w procesach komunikacji międzykulturowej, w: Tożsamość w czasach zmian, „Z warsztatu badawczego katedry nauk Społecznych”, B. Goryńska-Bittner (red.), r. 4, Poznań 2002. 2002 Polski Artykuł
Pojęcie i regionalne determinanty lumpenpracy w gospodarce polskiej okresu transformacji, (współautor J. Stępień), w: S. Partrycki (red.) Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 2, Lublin 2002. 2002 Polski Artykuł
Esperanto-movado: ĉu perdita komunumo? w: S. Fiedler, L. Haitao (red), Studoj pri interlingvistiko / Studien zur Interlinguistik, Wyd. KAVA-PECH, Praha 2001. 2001 Esperanto Artykuł
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w esperanto, w: J. Swidziński (red.), W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, Poznań 2001. 2001 Polski Artykuł
Bieda jako kwestia społeczna, w: Zróżnicowanie społeczne w gospodarce rynkowej: bieda i bezrobocie, „Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych”, Z. Galor (red.), r.3, Poznań 2001. 2001 Polski Artykuł
Praca a osobowość, w: J. Stępień, Socjologia pracy i zawodu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej, Poznań 2001. 2001 Polski Artykuł
Zróżnicowanie społeczne w gospodarce rynkowej, Z. Galor (red.), „Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych”, r. 3, Poznań 2001. 2001 Polski Artykuł
V. Barandovska-Frank, Europeistyka nauką o Nowej i Starej Europie? przekład z esperanta, w: Stara i Nowa Europa. Własność – Rynek – Osobowość, Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań, 2000. 2000 Polski Przekład
O. Meldgaard, Stara i nowa bieda w Europie, przekład z ang., w: Stara i Nowa Europa. Własność – Rynek – Osobowość, Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań, 2000. 2000 Polski Przekład
Po co etyka gospodarce? (współautor B. Goryńska-Bittner), w: Teorie i aplikacje etyki gospodarczej – Poznań 15-16.03.2000, B. Pogonowska (red.), Poznań 2000. 2000 Polski Artykuł
Stara i Nowa Europa. Własność – Rynek – Osobowość, Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań 2000. 2000 Polski Artykuł
Bezrobocie i pomoc społeczna regionu wielkopolskiego, w: Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych, Rok II, Poznań 2000. 2000 Polski Artykuł
Stara własność w Nowej Europie, w: Stara i Nowa Europa. Własność – Rynek – Osobowość, Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań 2000. 2000 Polski Artykuł
„Otherness” and „Strangeness” as Manifestations of Contradiction between the Local and Universal in the Culture of Central and Eastern European Societes, w: Culture of the Time of Transformation – II International Congress: The Cultural Identity of the Central-Eastern Europe. Materials: Poznań, 11-14.03.1999, Poznań. 1999 Angielski Artykuł
Polska spółdzielczość a bezrobocie i rozwój wielofunkcyjny społeczności lokalnych w gospodarce rynkowej, w: Z warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych, Rok I, Poznań 1999. 1999 Polski Artykuł
Modele prywatyzacji a bezrobocie jako problem transformacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1990 – 1993, w: Z warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych Rok I, Poznań 1999. 1999 Polski Artykuł
Zaręczyny prowincjonalizmu z europejskością w świetle poglądów i działalności społecznej Augusta Cieszkowskiego, w: Jaka Europa ma przyszłość? B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (red.), Poznań 1999. 1999 Polski Artykuł
Stereotypy narodowościowe a zagadnienie tożsamości europejskiej, w: Jaka Europa ma przyszłość? B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (red.), Poznań 1999. 1999 Polski Artykuł
Rozwój wielofunkcyjny społeczności lokalnych, B. Goryńska-Bittner, Z. Galor (red.), Poznań 1998. 1998 Polski Artykuł
Wielofunkcyjność rozwoju społeczności lokalnych w warunkach deprywacji, w: Rozwój wielofunkcyjny społeczności lokalnych, B. Goryńska-Bittner, Z. Galor (red.), Poznań 1998. 1998 Polski Artykuł
Esperanto-movado kaj ĝia kulturo, kelkaj sociologiaj rimarkoj, w: Struktura kaj socilingvistika esploro de esperanto, I. Koutny, M. Kovacs (red.), Budapest 1997. 1997 Esperanto Artykuł
Wielofunkcyjność rozwoju wsi w warunkach występującego bezrobocia, w: Wielofunkcyjność wsi w warunkach bezrobocia, B. Goryńska-Bittner, Z. Kaczmarek (red.), Poznań 1997. 1997 Polski Artykuł
Własność – gospodarka – naród, w: Europa – ojczyzna – narod, B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań 1997. 1997 Polski Artykuł
Koncepcje Cieszkowskiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju, w: August Cieszkowski – Wielkopolanin i Europejczyk, praca zbior. pod red. B. Goryńskiej-Bittner i J. Stępnia, Poznań 1994. 1994 Polski Artykuł
Dzieło w cieniu biografii, w: August Cieszkowski – Wielkopolanin i Europejczyk, praca zbior. pod red. B. Goryńskiej-Bittner i J. Stępnia, Poznań 1994. 1994 Polski Artykuł
Borowicz, Z. Galor, M. Niewiadomski, J. Stępień, Wstępne wyniki badań nad bezrobociem w województwie poznańskim, Biuletyn Ochrony Pracy. Miesięcznik NSZZ „Solidarność” poświęcony problemom walki z bezrobociem, kwiecień 1991. 1991 Polski Artykuł
Zmiany stosunków własnościowych w Polsce i ich konsekwencje społeczne. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej – Poznań 23-24.11.1990, współredaktor B. Goryńska-Bittner, Poznań 1991. 1991 Polski Konferencja
Własność a struktury społeczne wsi, w: Roczniki Socjologii Wsi, t.24, 1991. 1991 Polski Artykuł
Bezrobocie w Polsce a zmiany stosunków własnościowych, współautor J. Stępień, w: Zmiany stosunków własnościowych w Polsce i ich konsekwencje społeczne. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej – Poznań 23-24.11.1990, pod redakcją: Z. Galora i B. Goryńskiej-Bittner, Poznań 1991. 1991 Polski Artykuł
Socjalizacja a klasy społeczne – zarys problematyki na podstawie pracy W.I. Thomasa i F. Znanieckiego „Chłop polski w Europie i Ameryce”, w: Studia Socjologiczne, 1-2, 1990. 1990 Polski Artykuł
Osobowość a własność – o koncepcji „być” i „mieć” w świetle K. Marksa teorii osobowości, w: Studia Socjologiczne, 1, 1989. 1989 Polski Artykuł
W schemacie socjalizacji: antropologia a materializm historyczny, w: Przegląd Antropologiczny, 53, 1987. 1987 Polski Artykuł
Teorie młodzieży: pokolenia i fetysze, w: Młodzież i Wieś, zesz. A, 1987. 1987 Polski Artykuł
Orientacje typologiczne w badaniach nad kryzysem społeczności wiejskich – zarys problematyki na przykładzie paradygmatycznej interpretacji C. Zimmermana koncepcji typów społeczeństw, współautor B. Goryńska, w: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Seria: Ekonomika i Organizacja Rolnictwa, Poznań 1987. 1987 Polski Artykuł
Axiological Features of the Concept of Change in Rural Communities, współautor B. Goryñska, The Polish Sociological Association, Paper presented to: 13-th European Congress for Rural Sociology, Braga, Portugal, 1986, tekst powielony. 1986 Angielski Artykuł
Sposób produkcji – sposób zycia, „Wektory”, nr 5, 1985. 1985 Polski Artykuł
Osobowość a struktury społeczne – o socjologicznej teorii osobowości w świetle badań K.Marksa i F.Engelsa, w: Studia Socjologiczne, 4, 1984. 1984 Polski Artykuł
Pokolenia i fetysze, w: Człowiek i Światopogląd, 12, 1984. 1984 Polski Artykuł
Pokolenie a klasa społeczna, w: Człowiek i Światopogląd, 199, 1982. 1982 Polski Artykuł
"L.I. Fillipow, Zasady i sprzeczności psychoanalizy strukturalnej J.Lacana, przekład z ros., w: Człowiek i Swiatopogląd, 1981/3." 1981 Polski Przekład
Antal F.Borbely, Klasowe superego – struktura przekształcająca superego edypalne w końcowym okresie dojrzewania, przekład z ang., w: Człowiek i Światopogląd, 1981/3. 1981 Polski Przekład
Stawanie się osobowości w koncepcji Sorena Kierkegaarda - w świetle badań myśli Karola Marksa, w: Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 3, 1980. 1980 Polski Artykuł
Granice samokreacji – o estetyce antropologicznej, w: Przegląd Humanistyczny, 10, 1978. 1978 Polski Artykuł
Konstruktywny kreacjonizm; recenzja: J. Kuczyński, Homo creator – wstęp do dialektyki człowieka, Warszawa 1976, w: Nurt, 3,1978. 1978 Polski Artykuł
Z. Zaborowski, Stosunki międzyludzkie a wychowanie, recenzja, w: Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 1973. 1973 Polski Artykuł

Powrót do góry ↑