Esperanto - Zbigniew Galor, dr hab. prof. US - Publikacje, Informacje, Kontakt

Esperanto

 

Zbigniew Galor - sociologo, profesoro en la Sociologia Instituto de la Universitato en Szczecin [ŝĉeĉin], d-ro hab., Aprof. de AIS, preleganto de Interlingvistikaj Studoj de UAM en Poznań. Baze de  verko pri kooperativa proprietaĵo li doktoriĝis pri sociologio en la Maria-Skłodowska-Curie-Universitato en Lublin, kaj  habilitiĝis pri sociologio baze de disertaĵo pri lumpenproprietaĵo en Universitato Adam Mickiewicz en Poznano (UAM).

Fondis kaj gvidis la unuan sciencan studentan rondon pri esperanto enkadre de UAM en la 70-aj jaroj. Partoprenis la internacian kooperativan esperanto-movadon kaj estis prezidanto de ĝia pola organizaĵo. Prezidis ankaŭ AIS-Pollandon. Kune kun Istvan Ertl kunkreis Proklamon de Poznano. Iniciatis la Socisciencan Esplor-Grupon kaj esplorojn pri UEA. Aŭtoro de multaj publikaĵoj, ankaŭ pri kaj en esperanto.  Liaj sciencaj interesiĝoj koncentriĝas je tri kampoj: 1) sociologio de socia evoluo – speciale de laboro, proprietaĵo, marĝeniĝo; 2) sociologio de kulturo – speciale de: eŭropa, socimarĝena kaj subkulturo; 3) sociologio de esperanto – speciale de e-movado.

 

 

Ligiloj

 

Publikaĵoj pri kaj en esperanto


Tekstoj pri lingvaj problemoj en Eŭropo kaj Esperanto


Elektitaj iniciatoj kaj organizado


Propraj poemoj


La arto de vivo en paroj, 2004


Tradukoj de poemoj kaj kantoj


Mi travivos (G. Gaynor, I will survive), 2008


Muro (Pink Floyd, The Wall), 2005


Tro junaj, tro aĝaj (R. Rynkowski, Za młodzi, za starzy), 2005


Muroj (J. Kaczmarski, Mury), 2004

Kapti la trajnon (Remedium, el kantaro de M. Rodowicz), 2004


Arta mielo (A. Osiecka, Sztuczny miód), 2003


Tre malgaja, malnovtopa kanto (Pod Bud, Bardzo smutna piosenka retro), 2002


Necerteco (M. Grechuta, Niepewnoŝĉ), 2001


Preskribo por mondo (Bajm, Przepis na ŝwiat), 2001


Wisława Szymborska, Nenio du foje – tradukita poemo Nic dwa razy kun subskribo de la poetino ricevita de ŝi ĉe okazo de solenaĵo en Adam Mickiewicz Universitato en Poznań, kiam ŝi ricevis titolon Doktoro Honoris Causa, 1993.


[tłumaczenie wiersza Nic dwa razy z autografem poetki otrzymanym podczas ceremonii nadania jej tytułu Doctoris Causa w UAM w Poznaniu, w 1993]


Ligiloj


Interlingvistikaj Studoj UAM: http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/interlingvistiko/index.html

ARKONES: http://www.arkones.org/

ARKONES – Portret: http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3A%2F%2Farkones.org%2Fpersonoj%2Fzbigniew_galor...

Szczecin Universitata paĝo: http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/instytuty/instytut-socjologii/pracownicy/dr-hab-prof-us-zbigniew-galor

Plena listo de publikaĵoj: http://www.zbigniewgalor.pl/?file=publikacje


Powrót do góry ↑
Publikaĵoj pri kaj en esperanto

 

2014

 

Z. Galor, Ĉu sufero feliĉigas?, L`esperanto. Revuo de Itala Esperanto-Federacio, 91/5, 2014.

 

 

2012


Utopio, kiu ekde 125 jaroj iĝas realeco, kunaŭtoro I. Koutny. Postparolo en reeldono de La Unua Libro de L. Zamenhof, represita far Bialistoka Asocio de Esperantistoj, Białystok 2012.

 

Utopia, która od 125 lat się rzeczywistością, kunaŭtoro I. Koutny. Postparolo en reeldono de La Unua Libro de L. Zamenhof, represita far Bialistoka Asocio de Esperantistoj, Białystok 2012.

 

Kvar vizioj: Kiel vivi en ruiniĝanta Esperantio?, en: La Ondo de Esperanto, nr 4, 20122011

 

Mensoga vero - aŭ kiel ludi "difektitan mikrofonon" , en: Libera Folio, 27.02.20112010


Pri sociologia esploro de Esperanto-movado, w: K. Noskova, P. Balaz (red.),
Modernaj teknologioj por Esperanto, Wyd. ESPERO por E@I, Partizanske
2010.

 

Ĉu „diabla cirklo"? Direkte al sociologia esploro pri UEA, w : D. Blanke, U. Lins
redaktoroj, La arto labori kune, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam 2010.


Kiel esperantistoj perdas sian komunumon?, en: La Ondo de Esperanto, 12, 20102009


Kunredaktoro de pola traduko el esperanto:
W. Heller, Lidia Zamenhof Lidia. Życie Lidii Zamenhof, tradukis L. Ligza, Skonpres, 2009.


Esperanto de kulturo de malriĉeco, recenzo de: R. Dobrzyski, Bona Espero: idealo kaj realo. Verkita laŭ interparoloj kun Ursula kaj Giuseppe Grattapaglia. — Martin: Stano Marček, 2008.2008


En Pollando, do nenie, en: La Ondo de Esperanto, 1, 2008.


Kiu devas esti ĝenita?, en: La Ondo de Esperanto, 5, 2008.


2007


J. Reinvart, Europejska polityka językowa, Konferencja w Bratysławie, 24-25.XI.2006, pola traduko el esperanto, en: Z Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych, R.9, Dylematy współczesnej polityki społecznej, Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2007.


Polemiki: Korwin - Mikke kontra Galor, Esperanto żyje: Dziennik Polski, 3.01.2007. 

 

Ne detruu miajn cirklojn, en: La Ondo de Esperanto, 2, 2007


2006

 

Feraj skemoj, Pri la libro Esperanto kaj socialismo de Detlev Blanke en: La Ondo de Esperanto, 2, 2006


Łże prawda, czyli gra w głuchy mikrofon, Esperanto.pl, 2006

 

Opinio en: Juda Zamenhof ne taŭgas por Pola Radio, en: Libera Folio, 25.12.20062005


Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Nitobe: Aspekty polityki językowej rozszerzenia Unii Europejskiej, Wilno, 30.07-1.08.2005, raporto en: Zmierzch (?) społeczeństwa obywatelskiego w Polsce - Z Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych, R.7, Katedra Nauk Społecznych AR w Poznaniu, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2005.2004


I. Koutny, Komunikacja międzykulturowa w Europie: angielski i esperanto jako alternatywne środki komunikacji, traduko el esperanto, en: Inna Europa? B. Goryńska-Bittner redaktoro, Poznań, 2004.

 

Perfekta esperantista civitano? „Pola Esperantisto", nr 1, 2003.

 

Krepusko de paradigmo (kunaŭtoro: I. Ertl), „Pola Esperantisto", nr 1, 2004.

 

Punkto, fino!, „Pola Esperantisto", nr 2, 2004.

 

AIS (-en) Pollando, „Pola Esperantisto", nr 2, 2004.

 

Mi ne kutimas protesti – intervuo kun Michel Duc Goninaz, „Pola Esperantisto", nr 2, 2004.2003


Proklamo pri elĉerpiĝo de la paradigmo finvenkismo-raumismo, kunaŭtoro I. Ertl, Arkones 2003; Proklamo de Poznano

 

Perfekta esperantista civitano, en: Pola Esperantisto, 1, 2003.

 

Ho, mia kor' - esperanto surstrate! „Pola Esperantisto", nr 2, 2003.

 

Vendistoj de espero, „Pola Esperantisto", nr 5, 2003.

 

Morgaǔ signifas hodiaǔ. „Pola Esperantisto", nr 6, 2003.


2002


Z. Tišljar, Ideologia europejska: tożsamość narodowa a tożsamość europejska, traduko el esperanto, en: B. Goryńska-Bittner, J. Stępień, redaktoroj, Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, Poznań, 2002.


M. Cwik, Język a obywatelstwo europejskie, traduko el angla, en: B. Goryńska-Bittner, J. Stępień redaktoroj, Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, Poznań, 2002.


Karta Tożsamości Europejskiej, traduko el esperanto, en: Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych. Akademia rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Tożsamość w czasach zmian, Rok IV, Poznań 2002.


Reviziisto, scienca kunlaboranto enkadre de kampo pri sociologio, de nova eldono de Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, Paris 2002.

Recenzisto: I. Koutny, Education & Work, English-Esperanto-Hungarian mini-dictionary, Poznań 2002.2001


„Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza w esperanto, en: J. Swidziński redaktoro, W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, Poznań 2001.

Esperanto-movado: ĉu perdita komunumo? w: S. Fiedler, L. Haitao (red), Studoj pri interlingvistiko / Studien zur Interlinguistik, Wyd. KAVA-PECH, Praha 2001.

 

 

2000

 

V. Barandovska-Frank, Europeistyka nauką o Nowej i Starej Europie? traduko el  esperanto, en: Stara i Nowa Europa. Własność – Rynek – Osobowość, Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań, 2000.

 

 

1998

 

Danĝeraj skemoj, en: Literatura Foiro, 172, 1998.

 

 

1997

 

Esperanto-movado kaj ĝia kulturo, kelkaj sociologiaj rimarkoj, en: Struktura kaj socilingvistika esploro de esperanto, I. Koutny, M. Kovacs redaktoroj, Budapest 1997.

 

Powrót do góry ↑

 

 

 

Tekstoj pri lingvaj problemoj en Eŭropo kaj Esperanto

publikigitaj pere de la Katedro pri Sociaj Sciencoj de Agrikultura Universitato en Poznań

 

Ciklon de libroj titolitan Eŭropo – Patrujo – Nacio (laŭ ideo de d-ino Barbara Goryńska-Bittner) eldonis en la jaroj 1997-2005 la Katedro pri Sociaj Sciencoj de la Agrikultura Universitato en Poznań, kunlaborante kun eldonejo PRODRUK gvidata far Bogusław Frasunkiewicz. Pro la ciklo gxiaj kunredaktoroj ricevis gratul-leteron de Danuta Huebner, pola ministro pri eŭropa integriĝo. Ankaŭ eksterlandaj aŭtoroj estas invitataj kontribui al la publikigataj eldonanaĵoj. Estis inter ili ankaŭ esperantistaj aŭtoroj laŭ la iniciato de Zbigniew Galor, tiama laboristo de la Katedro,. En la pollingvaj publikaĵoj troviĝas tekstoj pri lingvaj problemoj en Eŭropo.

 

Jaka Europa ma przyszłość? [Kia Eŭropo havas futuron?]

B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (red.), Poznań 1999; p. 151.

 

Helmar G. Frank: Europa jako wspólnota językowa. Impulsy dla diagnozy i terapii

[Eŭropo kiel lingva komunumo. Impulsoj por diagnozo kaj terapio]

(tradukis el la germana polen: Arkadiusz Purgacz), 28-57.

 

Stara i Nowa Europa. Własność – Rynek – Osobowość [Malnova kaj Nova Eŭropo. Proprietajxo –

Merkato – Personeco]

Z. Galor, B. Goryńska-Bittner (red.), Poznań 2000; p. 267.

 

Vera Barandovska-Frank: Europeistyka – nauką o Nowej i Starej Europie. Europamflet

[Eŭrologio – scienco pri Nova kaj Malnova Eŭropo. Eŭropamfleto]

(tradukis el la esperanto polen: Zbigniew Galor), 61-77.

 

Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej [Civita socio en la eŭropa integriĝa procezo]

B. Goryńska-Bittner, J. Stępień (red.), Poznań 2001; p. 235.

 

Zlatko Tišljar: Ideologia europejska: tożsamość narodowa a tożsamość europejska [Euxropa

ideologio: nacia kaj eŭropa identecoj]

(tradukis el la esperanto polen: Zbigniew Galor), 100-116.

 

Michael Cwik: Język a obywatelstwo europejskie [Lingvo kaj eŭropa civitaneco]

(tradukis el la angla polen: Zbigniew Galor), 146-162.

 

Inna (?) Europa? [Alia Euxropo?], Poznań 2004

    B. Goryńska-Bittner (red.)

 

Detlev Blanke: Języki w Unii Europejskiej i Niemcy o równouprawnieniu ...własnego języka

       Lingvoj en Eŭropa Unio kaj Germanoj pri egalrajteco de ... sia propra lingvo]

(tradukis el la esperanto polen Zbigniew Galor)

 

Ilona Koutny: Komunikacja międzykulturowa w Europie: angielski i esperanto jako alternatywne środki komunikacji [Interkultura komunikado en Eŭropo: la angla kaj Esperanto kiel alternativaj komunikiloj]

(tradukis el la esperanto polen: Zbigniew Galor)

 

Europa właścicieli [Eŭropo de posedantoj], Poznań 2005.

Z. Galor (red.).

 

Robert Phillipson: Europejczycy właścicielami języka angielskiego? [Eŭropanoj posedantoj de la

angla lingvo ?]

(tradukis el la esperanto polen: Tadeusz Ejsmont)

Powrót do góry ↑

 

 

 

Elektitaj iniciatoj kaj faktoj el organiza agado

 

  • Koordiganto de la grupo  preparanta polan tradukon kaj eldonon de esperanta  biografio de Lidia Zamenhof, kunlaborante kun bahaanoj.  La libro aperis en la 2009, en traduko de Lidia Ligęza.

 

 

  • Kunpartopreno preparon de programo kaj partopreno de diskutoj dum Forum Ekonomiczne  (Ekonomia Forumo) en Krynica organizatan far esperantistoj, 2012; 2011.

 

  • Kuninicjanto de diskuto pri jura statuso de esperanto en Pollando, 2010-2011

Powrót do góry ↑