Biogram - Zbigniew Galor, dr hab. prof. US - Publikacje, Informacje, Kontakt

Biogram

 

Zbigniew Galor jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego (US), socjologiem. Zajmuje się socjologią ogólną, specjalizując się w socjologii gospodarki, wykluczenia i marginalizacji społecznej. Ukończył socjologię na UAM w Poznaniu. Doktorat o własności spółdzielczej obronił na UMCS w Lublinie. Tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii otrzymał na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Jest kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej US. Od 2013 profesorem Międzynarodowej Akademii Nauk (AIS).

Podejmowane przez niego badania dotyczą szczególnie współzależności zjawisk społecznie negatywnych (bezrobocia, "szarej strefy", marginesu społecznego, tzw. patologii społecznej) oraz gospodarki i stosunków własności (lumpenwłasność, własność spółdzielcza). Jego działalność badawczą cechuje interdyscyplinarność wyrażająca się także w przekraczaniu granic, które dzielą socjologię i ekonomię od filozofii, antropologii kulturowej, politologii, czy psychologii. Podejście to porównuje do postawy badawczej Georga Simmla. Budziła ona zasadnicze obiekcje tych, którzy przyswoili sobie scjentystyczną wizję humanistyki z jej podziałem na wyspecjalizowane dyscypliny, ze sztywnymi granicami strzeżonymi przede wszystkim przez pozytywistyczną metodologię.

Publikował m.in. w Studiach Socjologicznych, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest autorem m.in. książki Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny (2006), redaktorem, publikacji zbiorowych m.in.: Eruropa właścicieli (2005), Odmiany życia społecznego współczesnej Polski Instytucje Polityka Kultura (2010), współrtedaktorem m.in.: Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń (2012).

Obecnie prowadzi trzyletnie badania nad marginesem społecznym Poznania. Podejmuje także prace nad socjologiczną analizą ekonomicznego problemu „pasażera na gapę” (easy rider) w oparciu o teorię lumpenwłasności.

Zajmuje się również europeistyką oraz esperantem (jako językiem i międzynarodowym ruchem społecznym). Uważa, że opinia o idei Unii Europejskiej jako utopii, która staje się rzeczywistością, odnosi się także do idei języka międzynarodowego L. Zamenhofa.

 • Wizytówka

  Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Galor
  E-mail:
  Telefon: 91 444 3262
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego - Instytut Socjologii - Zakład Socjologii Ogólnej
  Adres: ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin
  Dyżur: czwartek 12.00-14.00, pokój 207

  Poberz wizytówkę w formacie vCard

  Wizytówka QR

 • Aktualności

  • Projekt badawczy "Margines Poznań"
  • Studia Interlingwistyczne UAM www.staff.amu.edu.pl/~interl/